Potterowy Dokument Projektowy

Mugo­le i cza­ro­dzie­je. Ludzie i wil­ko­ła­ki. Stu­den­ci Hogwar­ty, Durm­stran­gu i… Hat­stall. Niniej­szym zapra­sza­my Was do zapo­zna­nia się kom­plet­nym Doku­men­tem Pro­jek­to­wym gry

Hatstall Homecoming

Lista waka­tów już wkrót­ce! Do usłyszenia!


Opublikowano

w

przez