Strona główna » Harry Potter

BB106 — bilety na larp

Chcesz wziąć udział w 106 Black­Bo­xie? Oto jak zare­zer­wo­wać sobie miej­sce na lar­pie “Powód by żyć”. Obo­wią­zu­je pro­mo­cja “Weź przy­ja­cie­la, weź przyjaciółkę!”

Przewiń do góry