Strona główna » Domy Hatstall — koszulki Summer Week
Piotr Milews­ki | 27 maja 2019 | Wieś­ci

Dzisi­aj niewiele czy­ta­nia, tylko trochę patrzenia. Spieszymy poin­for­mować, że na naszych dyskach pojaw­iły się pli­ki graficzne z herba­mi uczniows­kich Domów ze szkoły Hat­stall. 
Autorem grafik jest

Szy­mon “SOD” Zarę­ba

W imie­niu zespołu autorskiego larpu Hat­stall Home­com­ing oraz ekipy orgowskiej Black­Box Sum­mer Week (której właśnie spadł z głowy prob­lem grafi­ki na kon­wen­towe koszul­ki) bard­zo dzięku­je­my.

Świet­ną rob­o­ta!

Grafi­ki w wari­an­cie czarno-białym (który najpraw­dopodob­niej zna­jdzie się na t‑shirtach) i kolorowym zna­jdziecie w albu­mie w ser­wisie FB.

Więcej infor­ma­cji o Hat­stall Home­com­ing znjdziecie w Doku­men­cie Pro­jek­towym,

Przewiń do góry