Strona główna » Hatstall Homecoming

Hatstall Homecoming — lista wakatów

Nauczy­ciel czy może sam dyrek­tor szko­ły? Uczen­ni­ca, któ­ra zro­bi­ła karie­rę w świe­cie mugo­li, czy zdol­ny uczeń, któ­ry się pogu­bił? Wil­ko­łak, mag czy­stej krwi, człon­ki­ni Klu­bu Elik­si­rów, czy może tajem­ni­cza wysłan­nicz­ka z Mini­ster­stwa Magii?
Kim będziesz tego lata?…

Przewiń do góry