Strona główna » Hatstall Homecoming — lista wakatów
Piotr Milews­ki | 8 czer­w­ca 2019 | Wieś­ci

Nauczy­ciel czy może sam dyrek­tor szkoły? Uczen­ni­ca, która zro­biła kari­erę w świecie mugoli, czy zdol­ny uczeń, który się pogu­bił? Wilkołak, mag czys­tej krwi, członk­i­ni Klubu Elik­sirów, sekre­tarz sto­warzyszenia fanów Har­rego Pot­tera czy może tajem­nicza wysłan­nicz­ka z Min­is­terst­wa Magii?

Jako kto pojaw­isz się na naszym larpie tego lata?

Chcesz wziąć udzi­ał w grze

Hatstall Homecoming

i wyruszyć z nami do świa­ta z książek o Har­rym Pot­terze? Świet­nie! Tutaj zna­j­du­je się kom­plet­na

LISTA WAKATÓW

Aby zarez­er­wować postać:

Uwa­ga! Hat­stall Home­com­ing to gatunkowo również high­school dra­ma. Wiemy, że część graczy nie czu­je się kom­for­towo z odgry­waniem relacji roman­ty­cznych z obcy­mi osoba­mi. Dlat­ego wszys­tkie wąt­ki związane z życiem uczu­ciowym uczniów i nauczy­cieli będziemy dogady­wać z Wami indy­wid­u­al­nie i wspól­nie dopracu­je­my przed samym larpem.

Posta­cie zarez­er­wowane są oznac­zone jas­noszarym kolorem i mają dopisek [zarez­er­wowane].

Nie wiesz co wybrać? Zerknij ponown­ie do DOKUMENTU PROJEKTOWEGO GRY lub NAPISZ DO NAS 

Do zobaczenia w Hat­stall!

Przewiń do góry