Ho Ho Ho!

Coś się poja­wi­ło dziś na naszej stro­nie… 🙂 Czyż­by Miko­łaj zosta­wił Balck­Bo­xo­wi­czom jakiś pre­zent. Wyda­je mi się, że gdzieś u góry wysta­wał frag­ment wstążki…

O, wła­śnie tutaj 🙂

POCIĄGNIJ ZA WSTĄŻKĘ!


Opublikowano

w

przez