Strona główna » Ho Ho Ho!
Piotr Milew­ski | 6 grud­nia 2019 | Wie­ści

Coś się poja­wi­ło dziś na naszej stro­nie… 🙂 Czyż­by Miko­łaj zosta­wił Balck­Bo­xo­wi­czom jakiś pre­zent. Wyda­je mi się, że gdzieś u góry wysta­wał frag­ment wstążki…

O, wła­śnie tutaj 🙂

POCIĄGNIJ ZA WSTĄŻKĘ!

Przewiń do góry