Strona główna » Zdarzyło się w Greendale — Dokument Projektowy
Piotr Milews­ki | 25 lutego 2020 | Sum­mer Week

Ważne infor­ma­c­je dla wszys­t­kich, którzy chcą razem z nami tego lata prze­nieść się do świa­ta znanego z seri­alu Chill­ing Adven­tures of Sab­ri­na. W zakład­ce poświę­conej grze Zdarzyło się w Green­dale, oprócz pod­sta­wowych infor­ma­cji, od dziś zna­jdziecie też

Dokument Projektowy Gry

Jed­nocześnie przy­pom­i­namy, że jeszcze tylko przez 5 dni może­cie zgłosić swo­je własne pomysły na posta­cie. TUTAJ jest właś­ci­wy for­mu­la­rz. Wiesz kim chcesz być w trak­cie gry? Nie wahaj się go użyć! 🙂

Przewiń do góry