Strona główna » Zdarzyło się w Greendale — nowe terminy
Piotr Milews­ki | 14 lutego 2020 | Sum­mer Week

Kochani,

Podąża­jąc za wielowiekową trady­cją, po pier­wsze:

  • życzymy Wam ognistych Walen­tynek, ciepła w ser­cu, płomi­en­nych pocałunków i… Czego jeszcze Wam tego dnia sprawi radość
  • daje­my jeszcze dwa tygod­nie na nadsyłanie włas­nych kon­cep­tów postaci na larp “Zdarzyło się w Green­dale” — for­mu­la­rz zamkniemy ostat­niego dnia lutego 🙂

Przy okazji: sprzedaż biletów na larp Mod­lę się by Bóg rzu­cił klątwę na pis­arza rozpocznie się na początku przyszłego tygod­nia.

Do zobaczenia!

Przewiń do góry