Strona główna » Zapraszamy na BlackBox Summerweek 2021
Piotr Milews­ki | 17 sty­cz­nia 2021 | Sum­mer WeekJest początek sty­cz­nia 2021 roku. Świat za oknem ściął mróz. Rzeczy­wis­tość pokryła się oczyszcza­jącą bielą. Potrak­tu­jmy to jako sym­bol­iczny reset, którego wszyscy tak bard­zo potrze­bu­je­my.
Rok 2020 jest za nami. Musimy zacząć patrzeć w przyszłość; myśleć i pra­cow­ać nad tym, na co warto czekać.

Zaprasza­my na

BlackBox SummerWeek 2021

Krys­t­ian, Kula, Paun­y­dż, Piotrek, Robert

Przewiń do góry