BlackBox No.22 – Zrozumieć obraz

Miej­sce: Labo­ra­to­rium Inno­wa­cji Społecznych

Czas: 06.11.2016 r. godz. 18:00

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

6016

Wstęp wolny.