Strona główna » Larpy » So, Mom I Made This Sex Tape

Autor/zy:

For­mat: freeform

Kon­wenc­ja: kome­dia

Czas trwa­nia: 0.5 godziny

Licz­ba uczest­ników: 5 +

Larp poprowad­zono na:

– Nie o taki fem­i­nizm wal­czyłam! Wal­czyłam o równe trak­towanie, równo płace i koniec idio­ty­cznych docinków!
– Co ty wiesz o walce córuś. W moich cza­sach wal­czyłyśmy o prawa gło­su. Ty ani przez min­utę nie bałaś się, że cię zamkną. Ja tak.
– Nie prze­j­muj się siostro. Ja jestem z ciebie dumna.
– No i popa­trz tylko, no popa­trz co naro­biłaś! Ona ma dopiero 16 lat!

Opis

Gra, która przynosi odpowiedź na pytanie, jak różnie moż­na rozu­mieć fem­i­nizm. I jak różnie pod­chodzą do tego zagad­nienia nie tylko mężczyźni, ale i kobi­ety. Doskon­ała kome­dia o typowej włoskiej rodzinie. Larp pełen hała­su, emocji i tem­pera­men­tu – doskon­ała okaz­ja by w nieskrępowany sposób wykrzy­czeć, co się myśli. Jed­na z najlep­szych gier pochodzą­cych z lar­powej antologii #Fem­i­nism

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tylko dla uczest­ników pełnoletnich.

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskomfortu.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra porusza tem­atykę dyskrymi­nacji, bądź wykorzystania.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.

Przewiń do góry