BlackBox No.23 – Pasożyty i gra z butelką

Miej­sce: Klu­bo­ga­le­ria Bun­kier

Czas: 20.11.2016 r. godz. 18:00

W ramach spo­tka­nia popro­wa­dzi­my nastę­pu­ją­ce gry:

Wielcy Wackowie

Wstęp wol­ny.

Wolna | Wola

Wstęp wol­ny.

BottleQuest

Wstęp wol­ny.