BlackBox No.23 – Pasożyty i gra z butelką

Miej­sce: Klu­bo­ga­le­ria Bunkier

Czas: 20.11.2016 r. godz. 18:00

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Wielcy Wackowie

Wstęp wolny.

Wolna | Wola

Wstęp wolny.

BottleQuest

Wstęp wolny.