Strona główna » Larpy » Herbaciarnia 7 Smaków

Autor/zy:

Kon­wenc­ja: świat współczes­ny

Czas trwa­nia: 2 godziny

Licz­ba uczest­ników: 5 — 7

W tym

3
2
2

Larp poprowad­zono na:

Siedzi­cie sobie w kar­czmie i przy­chodzi do Was gość w kap­turze…
W zasadzie to nie w kar­czmie, a w herba­cia­rni.
I nie w kap­turze, bo swo­ją kurtkę z gore­texu odwiesił na wieszak przy wejś­ciu.
I nie pod­chodzi, bo zaję­ty jest włas­nym kubkiem.

Poza tym — wszys­tko się zgadza…

Opis

Larp nastaw­iony na kli­mace­nie nad herbatą i ciastka­mi – nie ma smo­ka do ubi­cia, a dziewica świet­nie radzi sobie sama. To po pros­tu jeszcze jed­no popołud­nie, które Wasi bohaterowie prze­gada­ją sobie w Herba­cia­rni „7 Smaków”

Infografiki

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskom­for­tu.

Przewiń do góry