Strona główna » Larpy » Xmas Special

For­mat: larp

Kon­wenc­ja: kome­dia

Czas trwa­nia: 2 godziny

Licz­ba uczest­ników: 5 +

Larp poprowad­zono na:

Lista rzeczy do zro­bi­enia:

1. Powiesić Choinkę.
2. Zaśpiewać Prezen­ty.
3. Podłożyć Śnieg.
4. Spaść Kolędę.
5. Zapal­ić Bom­bkę.

Albo jakoś tak. Jak ci się nie uda, po pros­tu ustaw to w gwiazd­kę! Będą zad­owoleni!
Idę na fab­rykę, przepraszam, że ze wszys­tkim nie udało mi się zdążyć na mojej zmi­an­ie.
Ale wiesz. Czeko­lad­ki się same nie zapaku­ją w sre­ber­ka.
Miłej zmi­any!

C.

Opis

Trady­cyjnie zaprasza­my na świąteczny larp-niespodziankę! Postaramy się, aby było wesoło i post­mod­ernisty­cznie, wymiesza­my najnowsze lar­powe trendy z wag­onem bożonar­o­dzeniowych sym­boli, tych prawdzi­wych i tych zrod­zonych z kul­tu siana. Sami sobie nie poradz­imy! Potrze­bu­je­my Ciebie. Albo Świąt nie będzie.

Wymagania

Dys­tans do świątecznego sza­leńst­wa.
Zielone i czer­wone ele­men­ty stro­jów mile widziane.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcześniejszego przy­go­towa­nia stro­ju.

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskom­for­tu.

Gra porusza tematykę religijną

Gra porusza tem­atykę religi­jną.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra porusza tem­atykę dyskrymi­nacji, bądź wyko­rzys­ta­nia.

W grze pojawiają się straszne lub obrzydliwe elementy

W grze pojaw­ia­ją się straszne lub obrzy­dli­we ele­men­ty.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny prze­mo­cy.

W grze pojawia się hazard

W grze pojaw­ia się haz­ard.

Przewiń do góry