Brzeźnicki Jakub - BlackBox 3City

Brzeźnicki Jakub

Napisane larpy z naszej biblioteki

Poprowadzone larpy na BlackBoxie

Brzeź­nic­ki Jakub nie prowadził/a jesz­cze lar­pu na Black­Box 3City

Wyprodukowane BlackBoxy

Brzeź­nic­ki Jakub nie wyprodukował/a jesz­cze BlackBoxu