Głomb Prze­my­sław

Napi­sa­ne lar­py:

Popro­wa­dzo­ne lar­py:

Głomb Przemysław nie prowadził/a jeszcze larpu na BlackBox 3City

Wypro­du­ko­wa­ne Black­Bo­xy: