Głomb Przemysław - BlackBox 3City

Głomb Przemysław

Napisane larpy z naszej biblioteki

Poprowadzone larpy na BlackBoxie

Głomb Prze­my­sław nie prowadził/a jesz­cze lar­pu na Black­Box 3City

Wyprodukowane BlackBoxy