Kowalska Emilia - BlackBox 3City

Kowalska Emilia

Napisane larpy z naszej biblioteki

Poprowadzone larpy na BlackBoxie

Kowal­ska Emi­lia nie prowadził/a jesz­cze lar­pu na Black­Box 3City

Wyprodukowane BlackBoxy

Kowal­ska Emi­lia nie wyprodukował/a jesz­cze BlackBoxu