Strona główna » Larpy » The Night We Met

Autor/zy:

For­mat: freeform

Czas trwa­nia: 1 godziny

Licz­ba uczest­ników: 4

Larp poprowad­zono na:

Opis

Shayne to rados­ny, żywiołowy nas­to­latek. Tom chęt­niej spędza czas w zaciszu swo­jego pokoju.

Co ich łączy? Rodzinne więzi. Co ich dzieli? Pięćdziesiąt lat różnicy.

Wnuk przy­chodzi do dzi­ad­ka, by przyz­nać mu się do swo­jej ori­en­tacji i rozpoczy­na tym roz­mowę, która pokazu­je, jak bard­zo różnią się ich światy, jak wiele może się zmienić przez pięćdziesiąt lat. A może, by naw­iązać więź pomi­mo różnic wystar­czy znaleźć jed­ną, cienką nić porozumienia?

The night we met to wspólne odkry­wanie dwóch his­torii połąc­zonych jed­ną rozmową.

Pub­liczność: tak, nieliczne postaci epizodyczne.
Cross­play: tak

Infografiki

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskomfortu.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra porusza tem­atykę dyskrymi­nacji, bądź wykorzystania.

Przewiń do góry