Strona główna » Larpy » Pączkowa Sprawa

Autor/zy:

For­mat: jeep­form

Czas trwa­nia: 2 godziny

Licz­ba uczest­ników: 4 +

Larp poprowad­zono na:

- Państ­wo zamaw­iali 16 sztuk z adwokatem?
— Zamaw­ial­iśmy 12, ale nic nie szkodzi, weźmiemy te dodatkowe. Jesteśmy w takiej sytu­acji, że przy­dał­by nam się auto­bus adwokatów.
— Ojo­joj! Przykro słyszeć!
— Ach, proszę Pana, szko­da gadać. Z następ­ną dostawą dla nas to chy­ba będzie trze­ba do aresz­tu jechać…
— Straszne!… Ale… Hm. Może mógłbym jakoś pomóc?…

Opis

Pączkowa Sprawa to ciepła kome­dia o tym, jak wspól­na pas­ja może połączyć ludzi z zupełnie różnych światów. Co mają wspól­nego szef mafii, przed­szkolan­ka, pra­cown­ik NASA i bez­dom­ny? Wszyscy kocha­ją pącz­ki! Poza tym mogą pomóc sobie nawza­jem w kłopotach… Nawet jeśli się jeszcze nie znają. 

Główną postacią gry jest Koleś Od Pączków, który stara się poma­gać innym ludziom. Taki postaw­ił sobie w życiu cel, to go uszczęśli­wia. Poz­na­je więc kole­jne oso­by, ich prob­le­my i to, co mają do zaofer­owa­nia. Stara się, korzys­ta­jąc z tal­en­tów poz­nanych ludzi rozwiązy­wać prob­le­my innych. Ty poma­gasz komuś, ktoś poma­ga tobie. Przy czym nigdy nie jest tak, że ty poma­gasz tej samej oso­bie, która pomogła tobie…

Czy pącz­ki mogą ura­tować świat? Sprawdźmy!

Ważne

W grze akty­wny udzi­ał może (a nawet powin­na) brać udzi­ał publiczność.
Serdecznie zapraszamy! 🙂

Infografiki

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskomfortu.

Przewiń do góry