Strona główna » lista wakatów

Zdarzyło się w Greendale — wakaty

Chcesz wziąć udział w naszej grze? To świet­nie! Oto lista posta­ci, w któ­re możesz wcie­lić się pod­czas lar­pu Zda­rzy­ło się w Gre­en­da­le Na pod­lin­ko­wa­nej powy­żej stro­nie gry, na samym dole, znaj­dziesz pra­wie 40 ról do wybo­ru, podzie­lo­nych na dwie gru­py: Kościół Nocy to cza­row­ni­cy i wiedź­my. Miesz­ka­ją w Gre­en­da­le i oko­li­cy, mie­wa­ją zaję­cia przy­po­mi­na­ją­ce nor­mal­ną pra­cę… Ale …

Zda­rzy­ło się w Gre­en­da­le — waka­ty Read More »

Przewiń do góry