BB Ognisko — zakończenie Sezonu 5

Pose­zo­no­we lar­pow­ców ogni­sko! Wpad­nij i pod­su­muj z nami pią­ty sezon Black­Box 3City przy trza­sku iskier i syku opie­ka­nych kieł­ba­sek! 🙂 Wstęp wolny!