Strona główna » Archiwum dla Kwiecień 2017

BlackBox No.34 — O tym co wspólnego mają Wściekłe Psy i Super Mario

Co łączy Super Mario i Wściekłe Psy?    Dowiecie się już 6 i 7 maja! Zaprasza­my Was w te dni do udzi­ału w DWÓCH larpach, które ściągnęliśmy dla Was do Trójmi­as­ta.   Jeśli jesteś­cie fana­mi filmów Taran­ti­no, to larp “Au revoir, dogs” będzie dla Was nie lada gratką. Opar­ty na motywach fil­mu “Wściekłe psy” krwisty …

Black­Box No.34 — O tym co wspól­nego mają Wściekłe Psy i Super Mario Read More »

BlackBox 3City No33 — Eutanazja- ODWOŁANY

Dzień dobry,  W związku z niewystar­cza­jącą liczbą zgłoszeń jesteśmy zmuszeni odwołać larpa Eutanaz­ja. Ida & Kras­sus   Przyszła wios­na, zieleń budzi się do życia, my nie przes­ta­je­my dzi­ałać i zaprasza­my was na kole­jne spotkanie.  Tym razem zagramy w nagradzaną i wysoko oce­ni­aną grę “Eutanaz­ja”. Autora­mi są: Mateusz “Mat” Zach­ci­ał, Tomasz Kwar­cińs­ki oraz Mar­iusz “Kac­zo­ki” Kapczyńs­ki. …

Black­Box 3City No33 — Eutanaz­ja- ODWOŁANY Read More »

Baner reklamowy SPOT 2017

SPOT 2017 larpowanie na północy

SPOT 2017 to już ósma edy­c­ja kon­wen­tu SPOT-kanie z larpa­mi. Ten niewiel­ki kon­went sku­pia się na grach fab­u­larnych w tym na larpach. Gdzie i kiedy Tegoroczny SPOT, zgod­nie z życzeni­a­mi uczest­ników, odbędzie się w dni­ach 19–21 maja 2017 r. (tj. trze­ci week­end maja) na tere­nie gim­nazjum w Ban­inie, przy uli­cy Lot­niczej 15. Dojechać na miejsce moż­na …

SPOT 2017 lar­powanie na półno­cy Read More »

BlackBox No.32 — Samsara

Serdecznie zaprasza­my na kole­jne spotkanie z larpa­mi w Trójmieś­cie. Tym razem 09.04.2017 o godzinie 18:00 zagramy w Sam­sarę. Jest to gra na pograniczu larpa i per­for­mance’u. Autor­ka mówi o niej w następu­ją­cy sposób: Sami jesteśmy bard­zo zain­tere­sowani przeży­ci­a­mi, jakie zapowia­da powyższy opis! Wydarze­nie będzie bezpłatne, zaprasza­my serdecznie! Trwa­ją ostat­nie ustal­e­nia co do miejs­ca, w którym …

Black­Box No.32 — Sam­sara Read More »

Przewiń do góry