Strona główna » Czarne Serce Kamelotu — moda i rodzina
Piotr Milews­ki | 26 mar­ca 2019 | Wieś­ci

Do larpu zostało już tylko kil­ka dni. Dlat­ego aby ułatwić Wam przy­go­towanie do gry, przy­go­towal­iśmy dziś garść prak­ty­cznych infor­ma­cji.

Co ja mam na siebie włożyć?

Larpy to nie zjazd rekon­struk­torów. Nie będziemy sprawdzać, czy wasz strój jest dostate­cznie his­to­ryczny. Przy­go­tu­j­cie dla siebie kostium, w którym będzie Wam wygod­nie, będziecie dobrze się w nim czuli i który jest zbieżny z pop­kul­tur­owym wyobraże­niem wczes­nego śred­niowiecza. W takiej właśnie epoce osad­zone są leg­endy arturi­ańskie, na kan­wie których napisano niniejszą grę. Podob­nie jak w przy­pad­ku poprzed­nich gier “kostiu­mowych” przy­go­towal­iśmy dla was kolekcję inspiracji w ser­wisie Pin­ter­est (kliknij obrazek poniżej):

Relacje rodzinne

Śred­niowieczny świat możnowład­ców, księżniczek i ryc­erzy to skom­p­likowana pajęczy­na relacji rodzin­nych. Jeśli wybral­iś­cie już dla siebie postać z LISTY WAKATÓW, warto abyś­cie zerknęli na poniższy dia­gram. Warto zaw­cza­su wiedzieć, kto jest kim. I dla kogo… 🙂

Dia­gram wydobył z podręczni­ka gracza Paweł W.
Dzięku­je­my 🙂

Bile­ty na larp zna­jdziecie w ser­wisie EVENEA.
Do zobaczenia w niedzielę!

Przewiń do góry