Strona główna » Pod powierzchnią Kasalli – dokument projektowy gry głównej
Piotr Milews­ki | 29 kwiet­nia 2021 | Sum­mer Week

Kilka­naś­cie tygod­ni temu zapowiedzil­iśmy, że w tym roku w trak­cie gry głównej zabierze­my Was w kos­mos, gdzieś gdzie żaden z orgów BB3C nie lar­pował wcześniej. To miejsce to przepastne otchłanie naszej galak­ty­ki od lat 60tych XX wieku prezen­towane w fil­mach i seri­alach z uni­w­er­sum Star Trek.

Najwyższy czas, by zaprezen­tować Wam jeden z kamieni milowych naszej pra­cy: doku­ment pro­jek­towy larpu 

Pod powierzchnią Kasalli.

Nie prze­cią­ga­jąc: z dumą zaprasza­my do lek­tu­ry… Oraz do udzi­ału w samej grze pod­czas Black­Box Sum­mer Week 2021!

DOKUMENT PROJEKTOWY — FULL COLOR

DOKUMENT PROJEKTOWY — WYSOKI KONTRAST

Jeśli chcesz wziąć udzi­ał w grze, zacznij od wypełnienia FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO na Festiwal 🙂

Przewiń do góry