BB105 — bilety na larp

Chcesz wziąć udział w lar­pie Pierw­sza Noc Bez Gusta­wa? Nic prost­sze­go! Oto jak zare­zer­wo­wać sobie miejsce!

Procedura zapisów na larp:

  • Kup w ser­wi­sie EVENEA bilet na larp Pierw­sza Noc Bez Gusta­wa w oka­zyj­nej cenie 0,00 zł
  • wejdź na stro­nę gry i prze­czy­taj opi­sy posta­ci — znaj­dziesz je rów­nież TUTAJ;
  • wypeł­nij ANKIETĘ ZGŁOSZENIOWĄ;
  • jeśli masz pyta­nia, napisz mail na adres cierniogon@gmail.com;
  • cze­kaj na odpo­wiedź od Pro­wa­dzą­cych larp

Do zoba­cze­nia!

Orga­ni­za­to­rzy Black­Box 3City


Opublikowano

w

przez

Tagi: