Strona główna » Larpy » Ditch’d (Enjoy the Silence)

Autor/zy:

For­mat: jeep­form

Czas trwa­nia: 2 godziny

Licz­ba uczest­ników: 8

Larp poprowad­zono na:

- Może jeszcze kawałek ciasta?
— Och daj spokój. Zaraz pęknę.
— Proszę, weź, inaczej się zeschnie, ja nie powinienem jeść słodyczy.
— Było wyśmien­ite, polecam.
— Nie, dziękuję.

— To może ja się skuszę.

— Jak zawsze masz w zwycza­ju, prawda?

Opis

Chrzciny małej Eli. Krewni i dal­si zna­jo­mi udali się do domów. Ela już śpi. Przy stole zostały cztery pary, które zna­ją się od daw­na. Roz­mowa straciła tem­po. Prz­ery­wa­ją ją chwile cieszy. Bohaterowie uda­ją, że pomiędzy nimi wszys­tko jest w porządku.

Ale tak nie jest…

Gra jest moc­nym dra­matem oby­cza­jowym o starych tajem­ni­cach i niedomknię­tych relac­jach. O niedopowiedzeni­ach i kon­sek­wenc­jach uciecz­ki od kon­frontacji z rzeczy­wis­toś­cią. O naturze przy­jaźni, miłoś­ci — o słowach, i o ciszy.

Ważne

Gra zapro­jek­towana w specy­ficzny sposób. Sce­nar­iusz zakła­da dwukrotne ode­granie wszys­t­kich scen. Po pier­wszej odsłonie gracze mogą zde­cy­dować się na wcie­le­nie w inne posta­cie. Po zakończe­niu gry Prowadzący/a poprowadzi debrief­ing, pod­czas którego gracze porów­na­ją wraże­nia z obu odsłon. 

W grze udzi­ał może brać udzi­ał pub­liczność. Serdecznie zapraszamy! 🙂

Infografiki

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskomfortu.

Przewiń do góry