Strona główna » Larpy » La Santa Muerte

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 4 godziny

Licz­ba uczest­ników: 7

W tym

2
2
3

Larp poprowad­zono na:

Gru­pa dzieci­aków posuwa się za daleko. Czym innym są prochy, alko­hol czy sex, czym innym świeża krew na twarzy i świeże, przed chwilą jeszcze bijące serce w dłoniach.
Gru­pa śled­czych bada squat opo­dal cen­trum mias­ta i zwło­ki z wycię­tym sercem. Dokąd zaprowadzą ich śla­dy zbrod­ni, której nie rozumieją?
Gru­pa blis­kich spo­ty­ka się by pożeg­nać ukochanego. Odszedł, a oni zostali sami, że swym bólem i swoi­mi oczekiwaniami.
Co stanie się, gdy pęknie granica? …

Opis

Dla jed­nych śmierć jest końcem, dla innych początkiem. Jed­nym niesie roz­pacz, innym radość lub ulgę. Dla wszys­t­kich czy czymś pewnym, stałą w życiu na którą nie czekamy, ale która nade­jdzie, i sprawi że w samot­noś­ci śmier­ci nie będziemy sami. 

La San­ta Muerte to emocjonu­ją­ca opowieść o młodych ludzi­ach i o śmier­ci. O końcu i początku dro­gi. Larp podzielony jest na akty. Udzi­ał bierze w nim 7 graczy… Wciela­ją­cych się w aż 21 postaci. Każdy z uczest­ników przy­na­jm­niej raz ode­gra człon­ka sek­ty, żałob­ni­ka i postać z pro­ce­du­rala detektywistycznego. 

Gra miała pre­mierę na Jesi­en­nej Ucz­cie Lar­powej 2019 w Warszawie. 

Ważne

Inspirac­je: Dex­ter, Cas­tle, CSIxxx, kult La San­ta Muerte, ele­men­ty majańskie, Mariachi.

Infografiki

Full touch

Full touch, czyli doz­wolony pełny kon­takt fizy­czny w ramach ustalonych ograniczeń.

Gra porusza tematykę religijną

Gra porusza tem­atykę religijną.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bol­icznie odgry­wa się sce­ny seksu.

Przewiń do góry