Pierzchała Andrzej - BlackBox 3City

Pierzchała Andrzej

Napisane larpy z naszej biblioteki

Poprowadzone larpy na BlackBoxie

Pierz­cha­ła Andrzej nie prowadził/a jesz­cze lar­pu na Black­Box 3City

Wyprodukowane BlackBoxy

Pierz­cha­ła Andrzej nie wyprodukował/a jesz­cze BlackBoxu