Strona główna » Larpy » Taksówka

Autor/zy:

For­mat: freeform

Czas trwa­nia: 2 godziny

Licz­ba uczest­ników: 3 — 4

Larp poprowad­zono na:

Życie człowieka wędrówką jest.
Przemierza­my je samot­nie lub wspól­nie, z bliski­mi lub obcy­mi.
Siwieje włos (o ile wcześniej nie wypadł), mija­ją lata i dekady.
Zmieni­amy się, pozosta­jąc sobą.

Opis

Nie da się prześledz­ić całego ludzkiego żywo­ta, ale moż­na przyjrzeć się kilku jego scenom. Spójrzmy na nie okiem kamery bez­pieczeńst­wa w pod­miejskiej taksówce.

Oby­cza­jowa opowieść o dro­gach ludzkiego życia opowiedzianych przez pryz­mat pewnego bard­zo długiego związku poliamorycznego.

Pub­liczność: nie
Cross­play: tak

Infografiki

Full touch

Full touch, czyli doz­wolony pełny kon­takt fizy­czny w ramach ustalonych ograniczeń.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra porusza tem­atykę dyskrymi­nacji, bądź wykorzystania.

Przewiń do góry