Strona główna » Larpy » Nieznajomi w autobusie

Autor/zy:

For­mat: jeep­form

Czas trwa­nia: 1 godziny

Licz­ba uczest­ników: 5

W tym

2
1
2

Larp poprowad­zono na:

- Przepraszam, ale ten neseser należy do mnie.
— Nie wyda­je mi się. Wyglą­da zupełnie jak mój.
— Nalegam, by go nie dotykać.
— Panowie, nie kłóć­cie się, proszę. Dopiero co uszliśmy z życiem z bard­zo poważnej katastrofy!
— Dobrze radzę, proszę się nie wtrącać.
— Dobrze radzę, lep­iej mnie nie uciszać.

Opis

Niez­na­jo­mi w auto­bus­ie — to przewrot­ny tytuł. W trak­cie tej szy­bkiej, trwa­jącej około pół godziny gry, uczest­ni­cy wcielą się w role ofi­ar wypad­ku. Podróżowali tym samym autokarem i są szczęś­cia­rza­mi: przeżyli katas­trofę. Co znaczy kil­ka zadra­pań, kiedy pozostali pasażerowie nie żyją?

Pus­ta dro­ga, pusty­nia, skały i piach. Wrak auto­busu, kilka­naś­cie trupów i… Piąt­ka ludzi, która nadzwyczaj troszczy się o swo­je bagaże.

Larp, na który bezwzględ­nie powin­ni się wybrać fani twór­c­zoś­ci Quenti­na Tarantino!

Infografiki

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskomfortu.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.

Przewiń do góry