Strona główna » Larpy » Tylko drzewa szumiały

Autor/zy:

For­mat: freeform

Czas trwa­nia: 2 godziny

Licz­ba uczest­ników: 8

Larp poprowad­zono na:

“Ja wsysam w siebie lato tak jak dzi­ka pszc­zoła wsysa miód.
Zbier­am wszys­tko w jed­ną dużą bryłę lata, żeby żyć nią, kiedy nie będzie już lata.
To jest taki wiel­ki przekładaniec, są w nim wschody słoń­ca i czarne jagody na gałązkach, i pie­gi na twoich ramionach, i blask księży­ca nad rzeką wiec­zo­ra­mi, i niebo pełne gwiazd, i las, i upał połud­nia, kiedy słońce zło­ci sos­ny, i przelotne deszcze wiec­zorne, i wszys­tko inne, i wiewiór­ki, i lisy.”

Astrid Lind­gren Ron­ja, cór­ka zbójnika

Opis

“Tylko drze­wa szu­mi­ały” to dzieją­ca się współcześnie epi­zody­cz­na gra z gatunku “slice of life” opowiada­ją­ca o losach ósem­ki przy­jaciół na przestrzeni kilku dekad.

Na poziomie tem­atów, jakie mogą się pojaw­ić, jest to oczy­wiś­cie gra o przy­jaźni i dynam­ice w grupie. Być może również o miłoś­ci, emoc­jach, kon­flik­tach, przemi­ja­niu i doce­ni­a­n­iu tego, co ważne, gdy jest już na to za późno. O tęs­kno­cie za młodoś­cią i tym, co utra­cone oraz tym, co być może nigdy się nie wydarzyło, a mogło. Ale tak naprawdę to tylko przy­puszczenia — gra ma na tyle otwarty for­mat, że będzie o tym, co postanow­ią ode­grać i zbu­dować gracze.

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tylko dla uczest­ników pełnoletnich.

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskomfortu.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bol­icznie odgry­wa się sce­ny seksu.

Przewiń do góry