Strona główna » Archiwum dla Marzec 2017

BlackBox No.31 – Poirot w Sopocie

Drodzy wiel­bi­ciele mrocznych opowieś­ci. Ta wiado­mość skierowana jest tylko dla Waszych oczu, tak więc nie pokazu­j­cie jej niko­mu. Od tego wiele zależy, ale polegamy na waszej dyskrecji. Otóż Black­Box 3City po raz kole­jny zawi­ta do Dworku Sier­akows­kich w Sopocie. Tym razem za sprawą Pio­tra “Kluczni­ka” Chmielewskiego, który poprowadzi dla Was swój larp Tajem­nice Black­wa­ter Man­sion. …

Black­Box No.31 – Poirot w Sopocie Read More »

Zapisy na Didaskalia

Drodzy bywal­cy spotkań Black­Box 3City Pomi­mo tego, iż nasze najbliższe spotkanie jest bezpłatne, uru­chomil­iśmy zapisy online. Dzię­ki rejes­tracji będziecie mieć pewność, że jest dla was zarez­er­wowane miejsce w grze. Czeka­ją na was: 4 role dla Pań, 2 role dla Panów, 3 role bez przyp­isanej płci. Jeśli zare­jestru­je­cie się, a z jakichś przy­czyn nie będziecie mogli przy­być — bard­zo …

Zapisy na Didaskalia Read More »

BlackBox No.30 — Didaskalia

Po raz dru­gi na naszej sce­nie goś­cić będziemy larp dzieją­cy się w teatrze. Zeszłego roku w bunkrze roze­gral­iśmy nagrod­zoną Złotą Maską w kat­e­gorii Najlep­sza reży­se­ria grę Bird­man Jaku­ba Barańskiego (jed­no z najbardziej efek­townych zdjęć z tej odsłony znalazło się nawet w Wielkiej Księdze Larpów Pol­s­kich). Tym razem zaprezen­tu­je­my Wam larp Didaskalia, który będzie miał u …

Black­Box No.30 — Didaskalia Read More »

DreamHaven 2017: już dziś ruszają zapisy

Trze­ci sezon Black­ox 3City jest w tej chwili w pełni… Ale część z was praw­dopodob­nie zaczęła już zas­tanaw­iać się, gdzie tego lata  będzie moż­na pograć w dobre larpy.  Mamy dla was propozy­cję. Jeśli nasze niedzielne wiec­zo­ry tylko pobudza­ły wasz apetyt, pro­ponu­je­my 9dniową ucztę: ucieczkę do kilkudziesię­ciu światów w trak­cie Fes­ti­walu Innowacji Lar­powych DreamHaven.  Pro­gram imprezy wyróż­nia …

DreamHaven 2017: już dziś rusza­ją zapisy Read More »

BlackBox No.29 — Róże i plany

W niedzielę 26 lutego odbyło się nasze 29 spotkanie. Black­Box zaw­itał do kole­jnego miejs­ca — uroczego Dworku Sier­akows­kich w Sopocie. His­to­ryczne mury stały się przepiękną scener­ią dla gry “Róże Pogorzeliska” napisanej praw­ie 11 lat temu przez Mał­gorza­tę Sobczyk i Marci­na Słowikowskiego. Larp dobrze zniósł próbę cza­su. Per­fek­cyjnie prowad­zona przez Daniela Krza­czkowskiego roz­gry­wka przeniosła pięt­nas­tu graczy …

Black­Box No.29 — Róże i plany Read More »

Przewiń do góry