Strona główna » BB3C na Polconie 2018

Jak co roku, Black­Box 3City zamknął swo­je pod­wo­je na lato. Nie znaczy to byna­jm­niej, że przestal­iśmy grać i prowadz­ić larpy; już za tydzień (12–15 lip­ca) pojaw­imy się na kon­wen­cie fan­tasty­ki Pol­con w Toruniu by zaprezen­tować dwa larpy, które goś­ciły na naszej sce­nie. Będą to gry:

ELEKTRYCZNE OWCE Bart­ka Zioło

oraz

SZKLANY SUFIT (org. GLASS CEILING) Nicholasa Mar­ti­na

Jeśli ominęliś­cie je pod­czas naszych spotkań, macie okazję nadro­bić zaległoś­ci. Zapraszamy!

Więcej o lar­powym pro­gramie tegorocznego Pol­conu napisał Jakub Shon­su Barańs­ki na blogu Lublarpu. Zaprasza­my do lek­tu­ry jego pol­conowych “pole­ca­jek”.

Do zobaczenia w Toruniu 🙂

 

Przewiń do góry