Strona główna » BB74 — Dzwon — wakaty
Piotr Milews­ki | 10 sty­cz­nia 2020 | Wieś­ci

Zapisy na postać

W ubiegłym tygod­niu rozpoczęliśmy sprzedaż biletów na nasz najbliższy larp,

Dzwon

Jeśli chcesz zarez­er­wować sobie rolę na grę, oto krót­ka instrukc­ja:

  • przeczy­taj opisy postaci zna­j­du­jące się poniżej,
  • wybierz 3 role, które najbardziej ci odpowiada­ją i wyda­ją się najbardziej intere­su­jące,
  • użyj for­mu­la­rza w zakład­ce KONTAKT i poin­for­muj nas, które posta­cie wybierasz,
  • czekaj na mail od nas z potwierdze­niem rez­erwacji roli (lub ról),
  • szykuj strój na larp!

Wszys­tkie role w grze (z jed­nym wyjątkiem) są uni­sex. Kar­ty postaci składa­ją się z trzech częś­ci. Każdą z nich otrzy­ma­cie przed jed­nym z trzech aktów gry w trak­cie samego wydarzenia.

Larp będziemy roz­gry­wać w języku pol­skim, nato­mi­ast kar­ty postaci napisane są w języku ang­iel­skim. Daj nam znać jak najszy­b­ciej, jeśli mamy przetłu­maczyć Ci two­ją Kartę Postaci.

Chcesz dowiedzieć się więcej o kostiu­mach na grę i samym wydarze­niu? Zajrzyj TUTAJ.

Przewiń do góry