Strona główna » kryminał noir

The Sacred Secrets

Sekre­ty to gra w steam­punkowym set­tin­gu, inspirowanym uni­w­er­sum gry RPG Wol­sung. Gracze wciela­ją się w promi­nentne per­sony na pros­zonym bankiecie u najważniejszego w kra­ju pro­du­cen­ta paro­mo­bili. W trak­cie wiec­zoru dochodzi do przestępst­wa, które wkrótce wkrótce wstrząśnie całym kon­ty­nen­tem… Każdy z obec­nych chci­ał­by poz­nać prawdę doty­czącą tej śmier­ci. Ale przede wszys­tkim trze­ba zad­bać o wyjś­cie z …

The Sacred Secrets Read More »

Złote Rendez-Vous

Larp jest osad­zony w alter­naty­wnej wer­sji his­torii, w której mimo poraż­ki państw Osi, Aliantom nie udało się ostate­cznie pokon­ać wro­ga, a między ZSRR a niedo­bitka­mi Rzeszy trwa woj­na wywiadów. Jest to lekko diesel-punkowy krymi­nał noir, z ele­men­ta­mi nad­przy­rod­zony­mi, zain­spirowany­mi Indi­ana Jone­sem i powieś­cią Alis­taira MacLeana Złote Ren­dez-Vous, która też nadała tytuł tej grze.  Gracze wciela­ją …

Złote Ren­dez-Vous Read More »

Przewiń do góry