Strona główna » Larpy » Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 3 godziny

Licz­ba uczest­ników: 5 — 7

Larp poprowad­zono na:

Gru­pa przy­jaciół spo­ty­ka się na wspól­nej kolacji. Aby przeła­mać nieco doty­chcza­sową rutynę i dodać spotka­niu pikan­terii, postanaw­ia­ją zagrać w grę… Od tej pory każdy sms i mail czy­tany jest na głos, a każ­da ode­brana roz­mowa prowad­zona w try­bie głośnomówiącym.
Co z tego wyniknie? Czy naprawdę nikt nie ma nic do ukrycia? Czy ich związ­ki przetr­wa­ją taką próbę?

Opis

Larp jest adap­tacją fil­mu pod tym samym tytułem (znany może być Wam również fran­cus­ki remake pt. “Noth­ing to Hide”). Udzi­ał w nim nie wyma­ga zna­jo­moś­ci fabuły, ani nie zdradza jego wątków. Gra wyko­rzys­tu­je jedynie struk­turę oraz pomysł fil­mowego pier­wow­zoru, czyli “grę w otwarte kar­ty”… Z uży­ciem tele­fonów. Pre­miera “Dobrze się kłamie…” miała miejsce pod­czas LubLarp Fes­ti­walu 2017. W plebis­cy­cie prowad­zonym pod­czas wydarzenia zwyciężyła w kat­e­gorii hype train.

Infografiki

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskomfortu.

Przewiń do góry