Strona główna » Zdarzyło się w Greendale – zestawienie scen
Piotr Milews­ki | 16 sierp­nia 2020 | Sum­mer Week, Wieś­ci

Gdy­byśmy pra­cow­ali w kor­po, w naszym pro­jek­cie “Gra Głów­na Sum­mer Week” moglibyśmy dziś oznaczyć prze­dostat­ni kamień milowy sta­tusem “ukońc­zono”. Przed Wami ostate­czne zestaw­ie­nie epi­zodów i scen w larpie Zdarzyło się w Green­dale. Od dziś może­cie już planować w których weźmiecie udzi­ał i jaki łuk fab­u­larny zafun­du­je­cie swo­jej postaci. Jeśli chce­cie — może­cie też przy­go­tować sobie inne ele­men­ty kostiu­mu do każdej z nich. Każ­da ze scen to tak naprawdę osob­ny, mały larp z włas­ną mechaniką. Szerzej omówimy je na spotka­niu poświę­cone­mu grze już na festiwalu.

Przed nami ostat­ni krok. Wysył­ka kart postaci. Spodziewa­j­cie się ich w swoich skrzynkach mailowych na początku tygod­nia. Tym­cza­sem — miłej lek­tu­ry i planowa­nia rozgrywki.

Zdarzyło się w Greendale: zestawienie scen

Przewiń do góry