Wszystko dla N.

Bazu­ją­cy na emoc­jach i tworze­niu opowieś­ci larp o zma­ganiu się z włas­ną wiarą i wza­jem­nym zau­faniem. Będziecie pod­czas niego mogli wcielić się w role członków sek­ty, sku­pi­onej wokół postaci charyz­maty­cznego lid­era. Inspiracją dla gry był film Sound of My Voice. Grę poprzedza­ją warsz­taty, pod­czas których poz­na­cie mechanikę, wczu­je­cie się w kli­mat i będziecie mogli dopa­sować …

Wszys­tko dla N. Read More »