Strona główna » Larpy » Mali Bogowie

Autor/zy:

For­mat: freeform

Czas trwa­nia: 2 godziny

Licz­ba uczest­ników: 6 — 10

Larp poprowad­zono na:

Na początku
Była Ciemność.
A potem rozległ
się wrzask:
— To moje,
To moje ludziki,
Zrób sobie swoje!

Opis

Mali Bogowie to bogowie- dzieci, postaw­ieni przed egza­minem na wład­cę przyszłego Pan­teonu. Żeby się wykazać, muszą ulepić najwięcej/najciekawszych swoich wyz­naw­ców z plas­teliny, potem przekon­ać ule­pi­onych wyz­naw­ców do tego, żeby ich czcili i nauczyć ich odpraw­ia­nia zac­nych rytu­ałów ku włas­nej czci, a potem wspól­nie z inny­mi mały­mi boga­mi (co nie znaczy zgod­nie) ulepić przyszły wspani­ały świat. Posta­cie ule­pi­onych wyz­naw­ców ani­mu­ją gracze odgry­wa­ja­cy role Wyznawców. 

Mali Bogowie mogą niszczyć dzieła swoich rywali (w określonych okolicznoś­ci­ach) ale także wchodz­ić z pozostały­mi mały­mi boga­mi  w inter­akc­je, sojusze, uruchami­ać strate­gie. Wysił­ki Małych Bogów oce­ni­a­ją i komen­tu­ją na bieżą­co Wyz­naw­cy – to oni wyda­ją ostate­czny werdykt o zwycięst­wie. To oni są w tej grze mają decy­du­ją­cy głos, o ich uwagę, popar­cie zab­ie­ga­ją Mali Bogowie, bo to od Wyz­naw­ców zależy kto w jakim charak­terze zna­jdzie się w przyszłym Pan­teonie Bogów.

Gra pow­stała w trak­cie plen­erów lar­popis­ars­kich Hard­kon Larpers’ Retreat 2018.

Ważne

W grze może brać udzi­ał pub­liczność. Może tez do niej dołączyć jako Wyz­naw­cy jed­nego z bóstw.

Infografiki

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskomfortu.

Gra porusza tematykę religijną

Gra porusza tem­atykę religijną.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra porusza tem­atykę dyskrymi­nacji, bądź wykorzystania.

Przewiń do góry