Chmielewska Dorota - BlackBox 3City

Chmielewska Dorota

Poprowadzone larpy na BlackBoxie

Chmie­lew­ska Doro­ta nie prowadził/a jesz­cze lar­pu na Black­Box 3City

Wyprodukowane BlackBoxy

Chmie­lew­ska Doro­ta nie wyprodukował/a jesz­cze BlackBoxu