Strona główna » Wieści

BB3C No.7 – Dzień Kobiet!

Nie masz pomysłu, jak ucz­cić Między­nar­o­dowy Dzień Kobi­et? Trzy goździ­ki to za mało? Wyjś­cie do kina było na Walen­tyn­ki? Mamy dla Ciebie pomysł na wieczór! Na kole­jne spotkanie w ramach Black­Box 3City przy­go­towal­iśmy dwa sce­nar­iusze, które delikat­nie naw­iązu­ją do powszech­nie obchod­zonego świę­ta. Pier­wszy z nich to kome­diowy jeep­form Mężowie. Klasy­cz­na kome­dia pomyłek, w której spry­t­na Dama usiłu­je …

BB3C No.7 – Dzień Kobi­et! Read More »

Pokolenia — bilety dostępne online

Wybiera­cie się do nas w niedzielę na larpa Pokole­nia? To świet­nie! Cieszymy się i mamy dla Was dobrą wiado­mość. Dziś uru­chomil­iśmy sprzedaż biletów online. Jeśli więc chce­cie zag­waran­tować sobie udzi­ał w grze, już ter­az może­cie sko­rzys­tać z lin­ka umieszc­zonego na pod­stron­ie z opisem gry, albo na samym dole niniejszej strony, gdzie zna­j­du­je się har­mono­gram najbliższych spotkań. …

Pokole­nia — bile­ty dostęp­ne online Read More »

BlackBox No.6: Podróż, podróż

Macie już plany na 22 lutego? Jeśli nie, pro­ponu­je­my, żebyś­cie wybrali się gdzieś z nami. Macie wybór. Może­cie zde­cy­dować się na kilkud­niowy wypad trój­ki przy­jaciół do domku za miastem. Uprzedza­my – nie będzie ani wesoło, ani różowo, ani kolorowo. Gra, którą poprowadzi Doro­ta Kali­na Tro­janows­ka, to jeep­form Ja, Ty i Robin, autorstwa pochodzącej ze Szwecji Anny …

Black­Box No.6: Podróż, podróż Read More »

Klątwa posiadłości Whately – postacie do wzięcia

Już za tydzień odbędzie się naprawdę wyjątkowa aukc­ja. Znaw­cy okul­tyz­mu z całego świa­ta pojaw­ią się w starej ang­iel­skiej posi­adłoś­ci, by wal­czyć o intere­su­jące ich arte­fak­ty i przy­na­jm­niej spo­jrzeć na sławny Necro­nom­i­con… Ciekawe, jaką osiąg­nie cenę i do kogo trafi?… I Ty możesz spróbować swoich sił w aukcji, a być może przy okazji również trafić na …

Kląt­wa posi­adłoś­ci Whate­ly – posta­cie do wzię­cia Read More »

BlackBox No. 5: All About Love

Od dłuższego już cza­su luty kojarzy nam się przede wszys­tkim z Walen­tynka­mi, czyli obow­iązkowym świętem miłoś­ci. W tym spec­jal­nym i wyjątkowym dniu trze­ba pamię­tać o prezen­tach, ser­duszkach i dużej licz­bie przesłod­kich buzi­aczków. Bo inaczej foch. Aby przy­go­tować Was na nade­jś­cie tego prze­cud­nego świę­ta pełnego szczeroś­ci i prawdy, przed­staw­imy Wam sce­nar­iusz Pani i Otto – jeep­form, …

Black­Box No. 5: All About Love Read More »

Przewiń do góry