Tag: warsztaty

 • BB106 — bilety na larp

  BB106 — bilety na larp

  Chcesz wziąć udział w 106 BlackBoxie? Oto jak zarezerwować sobie miejsce na larpie "Powód by żyć". Obowiązuje promocja "Weź przyjaciela, weź przyjaciółkę!"

 • BB104 — bilety na larp i warsztaty

  BB104 — bilety na larp i warsztaty

  Chcesz wpaść na weekend otwarcia? Wziąć udział w darmowych warsztatach i przenieść się do świata Harrego Pootera? Łapaj bilet!

 • Otwieramy sezon 9!

  Otwieramy sezon 9!

  Otwieramy sezon 9! Dołącz do nas na warsztaty i harro-potterowy larp w magicznych murach gdańskiego Ratusza Staromiejskiego!

 • Otwieramy sezon 8!

  Otwieramy sezon 8!

  III Weekend z Larpami i Warsztatami. Rezerwuj miejsce i weź pod pachę przyjaciela lub przyjaciółkę! Nareszcie - do zobaczenia!

 • Otwieramy sezon 6!

  Otwieramy sezon 6!

  Rok temu zde­cy­do­wa­li­śmy, że spo­tka­nie inau­gu­ru­ją­ce nowy sezon powin­no mieć szcze­gól­ny cha­rak­ter. Chcie­li­śmy, żeby jego pro­gram był sku­pio­ny na potrze­bach gra­czy… No i żeby sama gra była w jakiś spo­sób wyjąt­ko­wa. I odby­ła się w faj­nej lokacji. W tym roku zamie­rza­my kon­ty­nu­ować tą tra­dy­cję. Cho­ciaż zde­cy­do­wa­li­śmy się wpro­wa­dzić kil­ka zmian: w sobo­tę odbę­dzie się tyl­ko jed­na…