Strona główna » Archiwum dla Marzec 2019

Czarne Serce Kamelotu — polityka

Przed laty ociec Artu­ra, Uther Pen­drag­on siłą zjed­noczył klany. Artur chci­ał oprzeć swo­je królest­wo na szla­chet­noś­ci i równych prawach dla wszys­t­kich, nawet lordów. Pomi­mo początkowych sprze­ci­wów wszyscy przysięgli lojal­ność Artur­owi, który został pier­wszym królem Brytanii.
Dowiedz się więcej o poli­tyce Bry­tanii w cza­sach Mer­li­na, Artu­ra i Lancelota! Wiedza niezbęd­na do snu­cia intryk 😉

Czarne Serce Kamelotu — moda i rodzina

Jaki strój będzie odpowied­ni do ploteczek przy Okrągłym Stole? Kto jest i kim na dworze Króla Artu­ra? Kil­ka słów o tym, co na siebie włożyć i dla kogo warto być miłym w najbliższą niedzielę. Zaprasza­my na larp “Czarne Serce Kamelotu”!

Przewiń do góry