Zdarzyło się w Greendale — wakaty

Chcesz wziąć udzi­ał w naszej grze? To świet­nie! Oto lista postaci, w które możesz wcielić się pod­czas larpu Zdarzyło się w Green­dale Na podlinkowanej powyżej stron­ie gry, na samym dole, zna­jdziesz praw­ie 40 ról do wyboru, podzielonych na dwie grupy: Koś­ciół Nocy to czarown­i­cy i wiedźmy. Mieszka­ją w Green­dale i okol­i­cy, miewa­ją zaję­cia przy­pom­i­na­jące nor­mal­ną …

Zdarzyło się w Green­dale — wakaty Read More »

Pandemia COVID-19 a organizacja BlackBox Summer Week

Najbliższy let­ni sezon lar­powy nie zapowia­da się kolorowo. W tej chwili (czyli na początku maja 2020) odwołano więk­szość imprez czer­w­cowych i lip­cowych. Sum­mer Week zaplanowany jest na końcówkę sierp­nia — ale w tej chwili nie ma żad­nej gwarancji, że w tym ter­minie będzie moż­na bez­piecznie i/lub legal­nie zor­ga­ni­zować taką imprezę. Z uwa­gi na nieprzewidy­wal­ność sytu­acji …

Pan­demia COVID-19 a orga­ni­za­c­ja Black­Box Sum­mer Week Read More »

BlackBox Summer Week 2020 — Program Festiwalu

Kochani! W pier­wszych słowach tej wiado­moś­ci wypa­da nam napisać: nie wiemy jak potoczą się sprawy. Nie wiemy, jak będzie wyglą­dał przyszły tydzień, najbliższy maj, tegoroczne lato. Sytu­ac­ja związana z pan­demią chwilowo wyrzu­ciła z naszych słown­ików takie poję­cia jak “na pewno”, “na stówę” i wiele innych o tym samym znacze­niu. Nasz zespół przy­go­towu­je dla Was drugą …

Black­Box Sum­mer Week 2020 — Pro­gram Fes­ti­walu Read More »

Przewiń do góry