Kitlowski Ignacy - BlackBox 3City

Kitlowski Ignacy

Poprowadzone larpy na BlackBoxie

Kitlow­ski Igna­cy nie prowadził/a jesz­cze lar­pu na Black­Box 3City

Wyprodukowane BlackBoxy

Kitlow­ski Igna­cy nie wyprodukował/a jesz­cze BlackBoxu