Strona główna » Archiwum dla Styczeń 2015

Festiwal larpowy Replay

Zakreśl­cie w swoich kalen­darzach week­end 13–15 mar­ca. Jedziemy wtedy razem do Zielonej Góry na fes­ti­w­al lar­powy Replay! To trzy dni wypełnione najlep­szy­mi gra­mi ostat­nich lat zebrany­mi z całej Pol­s­ki oraz doskon­ała okaz­ja dla tych, którzy słyszeli o jakimś larpie wiele dobrego, ale nie udało im się w niego zagrać. Replay ma na celu pow­tarzanie dobrych, …

Fes­ti­w­al lar­powy Replay Read More »

Klątwa posiadłości Whately – postacie do wzięcia

Już za tydzień odbędzie się naprawdę wyjątkowa aukc­ja. Znaw­cy okul­tyz­mu z całego świa­ta pojaw­ią się w starej ang­iel­skiej posi­adłoś­ci, by wal­czyć o intere­su­jące ich arte­fak­ty i przy­na­jm­niej spo­jrzeć na sławny Necro­nom­i­con… Ciekawe, jaką osiąg­nie cenę i do kogo trafi?… I Ty możesz spróbować swoich sił w aukcji, a być może przy okazji również trafić na …

Kląt­wa posi­adłoś­ci Whate­ly – posta­cie do wzię­cia Read More »

Galeria BlackBox No.4

Za nami pier­wsze spotkanie w nowym roku. Na gościn­nych wys­tę­pach pojaw­ili się u nas dwaj uznani mis­tr­zowie gry: Kamil Bartczak oraz Mikołaj Wich­er. W imie­niu swoim i graczy jeszcze raz chcielibyśmy im podz­iękować za włożony wysiłek: było super mieć Was na pokładzie! Zaprasza­my do obe­jrzenia zdjęć w naszej galerii: mniejsza pacz­ka to fotografie z gry …

Gale­ria Black­Box No.4 Read More »

BlackBox No. 5: All About Love

Od dłuższego już cza­su luty kojarzy nam się przede wszys­tkim z Walen­tynka­mi, czyli obow­iązkowym świętem miłoś­ci. W tym spec­jal­nym i wyjątkowym dniu trze­ba pamię­tać o prezen­tach, ser­duszkach i dużej licz­bie przesłod­kich buzi­aczków. Bo inaczej foch. Aby przy­go­tować Was na nade­jś­cie tego prze­cud­nego świę­ta pełnego szczeroś­ci i prawdy, przed­staw­imy Wam sce­nar­iusz Pani i Otto – jeep­form, …

Black­Box No. 5: All About Love Read More »

Wszystko dla N., czyli Niespodzianka Na Niedzielę

Już za dwa dni widz­imy się na pier­wszej edy­cji Black­Boxu w Nowym Roku. Jak już wiecie, larpa Wszys­tko dla N. poprowadzi dla Was jeden z jego autorów, czyli Mikołaj Wich­er. Nie zdradzil­iśmy Wam jed­nak, kto wyreży­seru­je dla was jeep­for­ma Kuszenie/Zbawienie autorstwa Kami­la Bartcza­ka. Dziś już może­my ofic­jal­nie potwierdz­ić (cho­ci­aż co bystrze­jsi zerknęli w zakład­kę „Wezmę …

Wszys­tko dla N., czyli Niespodzian­ka Na Niedzielę Read More »

Przewiń do góry