Strona główna » program

Summer Week 2021: Program Festiwalu

Od kil­ku­na­stu lat daje­my Wam na Dzień Dziec­ka te sam pre­zent:  Pro­gram Festi­wa­lu Pierw­szy zestaw gier, w któ­re zagra­cie na Black­Box Sum­mer Week 2021, opu­bli­ko­wa­li­śmy w lutym. Dziś doda­je­my do tego zesta­wu kolej­nych 11 lar­pów. Jeśli czytałeś/aś wcze­śniej nasz Pro­gram 1.0, zwróć uwa­gę przede wszyst­kim na tytu­ły gier poprze­dzo­ne sło­wem #NEW. Jeśli dopie­ro teraz zerkasz …

Sum­mer Week 2021: Pro­gram Festi­wa­lu Read More »

Przewiń do góry