Strona główna » Archiwum dla Grudzień 2014

Galeria zdjęć: Świąteczny Larp Niespodzianka

Po raz trze­ci (i ostat­ni w tym roku) użyliśmy Bunkra do podróży do innego uni­w­er­sum. Świąteczny Larp-Niespodzian­­ka okazał się pre­mierą nowej gry p.t. Gwiaz­dozbior­ca i Pasterze. W jej trak­cie każdy z graczy otrzy­mał swo­ją małą plan­etę do naprawy, a opowieś­ci­a­mi ze swych snów usiłował wzbudz­ić zach­wyt tytułowego „Gwiaz­dozbior­cy”. Opła­cało się. Zwycięz­ca otrzy­mał w nagrodę zupełnie nowy, …

Gale­ria zdjęć: Świąteczny Larp Niespodzian­ka Read More »

Świąteczny larp – niespodzianka

Dziś prze­sile­nie – wyjątkowa, najdłuższa noc w roku. Domknął się kole­jny cykl natu­ry i czas wyruszyć w kole­jną drogę. Od jutra słoń­ca i światła będzie coraz więcej. Z tej okazji chcielibyśmy życzyć Wam wszys­tkiego dobrego. Odwa­gi, by staw­iać kro­ki w nowych kierunk­ach. Mądroś­ci, by móc dobrze wyko­rzysty­wać to, co daje nam świat. Dobrych ludzi dookoła, …

Świąteczny larp – niespodzian­ka Read More »

Galeria BlackBox No.2

Intere­su­je cię, co wydarzyło się na pokładzie statku kos­micznego Olympic Car­ri­er? Nieste­ty, utra­cil­iśmy z nim łączność. Jedyne, co do nas dotarło przez kos­micz­na pustkę to tych kil­ka zdjęć… [Best_Wordpress_Gallery id=“5” gal_title=“BlackBox No.2 — Olympic Car­ri­er”]

Wieczór opowieści

Opowiast­ki i opowieś­ci, opowieś­ci­uchy, his­to­rie prawdzi­we i zmyślone, z dale­ka i z bliska, pieśni i melodie… Śmieszne, straszne, piękne, liryczne i wredne – nor­malne, jak to w życiu…  W opowieś­ci wszys­tkie światy są prawdzi­we. W opowieś­ci wszys­tko sta­je się tu i ter­az. W opowieś­ci czas jest inny, a ten tute­jszy przez chwilę nas nie obow­iązu­je… Opowieść …

Wieczór opowieś­ci Read More »

Olympic Carrier — postacie do wzięcia

Świat skończył się 6 dni temu. Od tamtej pory bohaterowie naszej niedziel­nej gry w nieustan­nym poś­piechu przemierza­ją galak­tykę. My zaś słuchamy muzy­ki, dopra­cowu­je­my ostat­nie szczegóły scenografii, szli­fu­je­my kar­ty postaci. A Ty? Czy zde­cy­dowałeś już, w którego z bohaterów chcesz się wcielić? Twardy kap­i­tan, inteligent­na łącznoś­ciowiec, czy może anar­chista? Z nami możesz zostać kim zechcesz! Jeśli …

Olympic Car­ri­er — posta­cie do wzię­cia Read More »

Przewiń do góry