Strona główna » Wieści » Strona 19

BlackBox 3City No33 — Eutanazja- ODWOŁANY

Dzień dobry,  W związku z niewystar­cza­jącą liczbą zgłoszeń jesteśmy zmuszeni odwołać larpa Eutanaz­ja. Ida & Kras­sus   Przyszła wios­na, zieleń budzi się do życia, my nie przes­ta­je­my dzi­ałać i zaprasza­my was na kole­jne spotkanie.  Tym razem zagramy w nagradzaną i wysoko oce­ni­aną grę “Eutanaz­ja”. Autora­mi są: Mateusz “Mat” Zach­ci­ał, Tomasz Kwar­cińs­ki oraz Mar­iusz “Kac­zo­ki” Kapczyńs­ki. …

Black­Box 3City No33 — Eutanaz­ja- ODWOŁANY Read More »

BlackBox No.32 — Samsara

Serdecznie zaprasza­my na kole­jne spotkanie z larpa­mi w Trójmieś­cie. Tym razem 09.04.2017 o godzinie 18:00 zagramy w Sam­sarę. Jest to gra na pograniczu larpa i per­for­mance’u. Autor­ka mówi o niej w następu­ją­cy sposób: Sami jesteśmy bard­zo zain­tere­sowani przeży­ci­a­mi, jakie zapowia­da powyższy opis! Wydarze­nie będzie bezpłatne, zaprasza­my serdecznie! Trwa­ją ostat­nie ustal­e­nia co do miejs­ca, w którym …

Black­Box No.32 — Sam­sara Read More »

BlackBox No.31 – Poirot w Sopocie

Drodzy wiel­bi­ciele mrocznych opowieś­ci. Ta wiado­mość skierowana jest tylko dla Waszych oczu, tak więc nie pokazu­j­cie jej niko­mu. Od tego wiele zależy, ale polegamy na waszej dyskrecji. Otóż Black­Box 3City po raz kole­jny zawi­ta do Dworku Sier­akows­kich w Sopocie. Tym razem za sprawą Pio­tra “Kluczni­ka” Chmielewskiego, który poprowadzi dla Was swój larp Tajem­nice Black­wa­ter Man­sion. …

Black­Box No.31 – Poirot w Sopocie Read More »

Zapisy na Didaskalia

Drodzy bywal­cy spotkań Black­Box 3City Pomi­mo tego, iż nasze najbliższe spotkanie jest bezpłatne, uru­chomil­iśmy zapisy online. Dzię­ki rejes­tracji będziecie mieć pewność, że jest dla was zarez­er­wowane miejsce w grze. Czeka­ją na was: 4 role dla Pań, 2 role dla Panów, 3 role bez przyp­isanej płci. Jeśli zare­jestru­je­cie się, a z jakichś przy­czyn nie będziecie mogli przy­być — bard­zo …

Zapisy na Didaskalia Read More »

BlackBox No.30 — Didaskalia

Po raz dru­gi na naszej sce­nie goś­cić będziemy larp dzieją­cy się w teatrze. Zeszłego roku w bunkrze roze­gral­iśmy nagrod­zoną Złotą Maską w kat­e­gorii Najlep­sza reży­se­ria grę Bird­man Jaku­ba Barańskiego (jed­no z najbardziej efek­townych zdjęć z tej odsłony znalazło się nawet w Wielkiej Księdze Larpów Pol­s­kich). Tym razem zaprezen­tu­je­my Wam larp Didaskalia, który będzie miał u …

Black­Box No.30 — Didaskalia Read More »

Przewiń do góry