Strona główna » Wieści » Strona 20

Otwieramy IV Sezon BlackBox 3City!

Serdecznie zaprasza­my wszys­t­kich zain­tere­sowanych lar­powaniem na spotkanie otwier­a­jące czwarty rok naszej dzi­ałal­noś­ci. W pro­gramie: Larp You Only Tell Me You Love Me When You’re Drunk Freefor­mowa kom­dia o tym jak bard­zo nie umiemy mówić drugiej oso­bie “kocham cię”. Gra lek­ka i przy­jem­na, doskonale przyję­ta przez graczy na fes­ti­walu DreamHaven oraz na 3‑cim Krakowskim Week­endzie z …

Otwier­amy IV Sezon Black­Box 3City! Read More »

Zapisy na Zazdrość

Panie i Panowie, kochankowie i zaz­drośnice, spieszymy poin­for­mować, iż na Wasz wniosek zde­cy­dowal­iśmy uru­chomić inter­ne­towe zapisy na grę “Zaz­drość”, która odbędzie się w najbliższą niedzielę, pod­czas spotka­nia BB No35 w Gdyni. Jeśli kiedykol­wiek leżeliś­cie nocą, bezsen­ni, gorączkowo poszuku­ją­cy odpowiedzi na pytanie “Dlaczego nie dzwoni?…” Zaprasza­my i nieod­mi­en­nie zachę­camy do przy­by­cia w towarzys­t­wie kolegów i koleżanek, kochanków …

Zapisy na Zaz­drość Read More »

BlackBox No.35 – Zazdrość

Trzy­dzi­esty pią­ty Black­Box zakończy trze­ci sezon naszej dzi­ałal­noś­ci. Kiedy jesienią 2014 roku rozpoczy­nal­iśmy nasz pro­jekt, nie śmieliśmy mieć nadziei, że dzię­ki wasze­mu wspar­ciu rozwinie się on tak bard­zo, potr­wa tak dłu­go. Zan­im podzie­limy się z Wami plana­mi na rok przyszły, chce­my podz­iękować za ten min­iony pre­mierą larpu. Zaz­drość, bo to o nim mowa to larp, który …

Black­Box No.35 – Zaz­drość Read More »

BlackBox No.34 — O tym co wspólnego mają Wściekłe Psy i Super Mario

Co łączy Super Mario i Wściekłe Psy?    Dowiecie się już 6 i 7 maja! Zaprasza­my Was w te dni do udzi­ału w DWÓCH larpach, które ściągnęliśmy dla Was do Trójmi­as­ta.   Jeśli jesteś­cie fana­mi filmów Taran­ti­no, to larp “Au revoir, dogs” będzie dla Was nie lada gratką. Opar­ty na motywach fil­mu “Wściekłe psy” krwisty …

Black­Box No.34 — O tym co wspól­nego mają Wściekłe Psy i Super Mario Read More »

BlackBox 3City No33 — Eutanazja- ODWOŁANY

Dzień dobry,  W związku z niewystar­cza­jącą liczbą zgłoszeń jesteśmy zmuszeni odwołać larpa Eutanaz­ja.  Ida & Kras­sus   Przyszła wios­na, zieleń budzi się do życia, my nie przes­ta­je­my dzi­ałać i zaprasza­my was na kole­jne spotkanie.  Tym razem zagramy w nagradzaną i wysoko oce­ni­aną grę “Eutanaz­ja”. Autora­mi są: Mateusz “Mat” Zach­ci­ał, Tomasz Kwar­cińs­ki oraz Mar­iusz “Kac­zo­ki” Kapczyński. …

Black­Box 3City No33 — Eutanaz­ja- ODWOŁANY Read More »

Przewiń do góry